ไท ทัน เจ ล ต่อมลูกหมากเป็นต่อม ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระ

บบสืบพันธุ์ชาย มันช่วยในการสร้างอสุจิ ของเหลวซึ่งประกอบด้วยตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากอยู่ติดกับท่อที่นำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะไปนอกจากร่างกาย ต่อมลูกหมากของชายหนุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิติของวอลนัตเป็น มีอายุ มันจะค่อย ๆ เพิ่มขนาด มันสามารถสร้างปัญหาได้ถ้ามันขยายมากเกินไป เสริมของต่อมลูกหมากเป็นปกติหลังจาก 50 ปี หลายปี มีโอกาสมากขึ้นที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก มีบางปัญหาที่พบบ่อย: : อักเสบ ทริกเกอร์ตามปกติ โดยจุลินทรีย์อ่อนโยนต่อมลูกหมาก (ต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากที่ใหญ่ขึ้น): มีปัญหาปกติในผู้ชายโตขึ้นที่สร้างเฟอะหลังปัสสาวะหรือจำเป็นต้องปัสสาวะบ่ยาในอังกฤษ ไท ทัน เจ ล ซาวด์ต่อมลูกหมาก

อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากคืน: เซลล์มะเร็งทั่วไปที่ตอบสนองดีกว่าการรักษาเมื่อพบต้น : สถาบันแห่งชาติของปัญหาโรคเบาหวาน และยัง ย่อยอาหารและไตเงื่อนไขเริ่มต้นที่นี่(จากในชาติสถาบันสุขภาพปัญหาต่อมลูกหมากสถาบันชาติบนริ้วรอย) นอกจากนี้ในต่อมลูกหมากที่อังกฤษปัญหาจากชาติสถาบันของสุขภาพง่าย ๆ เพื่อทบทวน (สถาบันแห่งชาติของ ปัญหาโรคเบาหวาน และนอกจากนี้ระบบย่อ

ยอาหาร รวมทั้ง โรคไต) นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษคำนิยามของการเปลี่ยนแปลงในการ ต่อมลูกหมาก: สุขภาพแนะนำสำหรับผู้ชายจากในชาติสถาบันของสุขภาพ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติเซลล์) ในภาษาอังกฤษลงในอังกฤษด่วนห ไท ทัน เจ ล รือคงฉี่ (สารานุกรมทางการแพทย์) ในอังกฤษปัสสาวะเจ็บปวดปัสสาวะ (สารานุกรมทางการแพทย์) ด้วยเลือด (สารานุกรมทางการแพทย์) ในภาษาอังกฤษของเลือดในสเปิร์ม  (เมอร์คชาร์ปและ ของสเปน) เลือดในน้ำเชื้อ (สารานุกรมทางการแพทย์) ในภาษาอังกฤษการวินิจฉัยและการทดสอบวิเคราะห์จากต่อมลูกหมากเฉพาะ (PSA) แห่งชาติสถาบันของสุขภาพและสุขภาพที่

แข็งแรง (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ใน อังกฤษ (ทางการแพทย์สารานุกรม) ในการประเมินผลภาษาอังกฤษของเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (สารานุกรมทางการแพทย์) ในปัญหาอังกฤษอวัยวะเพศในเพศชาย (อเมริกัน สถาบันแพทย์ครอบครัว) นอกจากนี้ในอังกฤษตรวจเลือดในปัสสาวะจากการชาติสถาบันสุขภาพ (ไลบรารีชาติยา) นอกจากนี้ในอังกฤษ ของต่อมลูกหมาก (วิทยาลัยอเมริกันรังสีวิทยา สมาคมรังสีวิทยาของการ ไท ทัน เจ ล  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ในทวารหนักอังกฤษประเมิน (คลินิกสารานุกรม) นอกจากนี้ในการทดสอบภาษาอังกฤษทางทวารหนัก (DRE)อเมริกันวัฒนธรรมของแพทย์มะเร็งวิท

ยาในอังกฤษ ไท ทัน เจ ล ซาวด์ต่อมลูกหมาก

(อเมริกันมหาวิทยาลัยรังสีวิทยา วัฒนธรรมของ รังสีวิทยาของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษการจัดการกับ… ดูแลส่วนตัวสำหรับจุลินทรีย์อักเสบ (ทางการแพทย์สารานุกรม) นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกิดซ้ำการติดเชื้อของต่อมลูกหมาก: ว่าอะไรคือการรักษาทางเลือก (โผน) นอกจากนี้ในอักเสบ ภาษาอังกฤษ (อเมริกันสถาบันแพทย์ครอบครัว) (สารานุกรมทางการแพทย์) ในอังกฤษแบคทีเรียอักเสบ (ทางการแพทย์สารานุกรม) นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษแบบโต้ยาในอังกฤษ ไท ทัน เจ ล ซาวด์ต่อมลูกหมาก

ตอบ และคลิปวิดีโอ ต่อมลูกหมากวิดีโอคลิป  (สารานุกรมทางการแพทย์) ในระบบทางเดินปัสสาวะข้อมูลแนะนำภาษาอังกฤษ แ ไท ทัน เจ ล ละวิธีการทำงานจากที่ชาติสถาบันของสุขภาพและสุขภาพ (สถาบันแห่งชาติของโรคเบาหวาน และยัง และโรคไต)

ต่อมลูกหมากกลายเป็น ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชาย มันมีการทำขนาดของวอลนัท เป็นล้อมรอบท่อปัสสาวะ ท่อที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะมี 2 ฟังก์ชั่น แรกจะส่งปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะเมื่อ ครั้งที่ 2 คือการ ผ่านอสุจิตลอดทางเพศสำเร็จความใคร่หรือหลั่ง น้ำอสุจิเป็นการรวมกันของอสุจิเป็นของเหลวที่ผลิตในต่อมลูกหมาก ภาพของระบบทางเดินปัสสาวะชายที่ระบุไว้ในกระเพาะปัสสาวะ ต่อม

ลูกหมาก และท่อปัสสาวะ ระบบทางเดินปัสสาวะชาย ต่อมลูกหมากล้อมรอบท่อปัสสาวะ ที่ปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ เพียงปัญหาของต่อมลูกหมากคืออะไร ในเพศชายที่อายุน้อยกว่าครึ่งศตวรรษ ปัญหาปกติมากที่สุดของต่อมลูกหมากคือการ อักเสบ ในเพศชายมากกว่าเมื่อเทียบกับ 50 ปี ปัญหาทั่วไปมากที่สุดของต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่ใหญ่กว่า เงื่อนไขนี้เป็นทำนองเดียวกันอ้างอิงอ่อนโยนเป็นต่อมลูกหม

าก (ต่อมลูกหมากเพียงหรือต่อมลูกหมากโต) คนเก่าเป็นทำนองเดียวกันในสร้างมะเร็งต่อมลูกหมาก ยังเป็นโรคนี้ปกติน้อยมากเมื่อเทียบกับต่อมลูกหมากโต สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาพของชา ไท ทัน เจ ล ยวัยกลางคนเอเชีย และตะวันออกเป็นเด็กผู้ชายนั่งในบริเวณรอของสำนักการแพทย์ ในผู้ชายอ่อนเยาว์มากขึ้น ปัญหาของต่อมลูกหมากปกติมากที่สุดเป็นอักเสบ ในชายสูงอายุ เป็นของต่อมลูกหมาก แน่นอนว่าอักเสบ บ่งชี้ไปได้อักเสบหรือระคายเคืองของต่อมลูกหมาก ถ้าคุณ

มีอักเสบ คุณอาจมีหลายอาการต่อไปนี้และอาการแสดง: เขียนเมื่อปรารถนาปัสสาวะปัสสาวะอ่อนเพลียเป็นประจำอุณหภูมิอักเสบของคอมโพเนนต์ใด ๆ ของร่างกายโดยทั่วไปการบ่งชี้ว่า ร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรีย หรือการซ่อมแซมอาการบาดเจ็บ การอักเสบบางชนิดมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์เล็ก ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อหรือโรคที่ ถ้าคุณมีแบคทีเรียอักเสบ แพทย์อาจเห็นจุลินทรีย์ โดยตรวจสอบตัวอย่างของปัสสาวะของคุณภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หลังจากนั้น แพทย์สามารถให้ยาปฏิชีวนะ ยาที่ทำลายจุลินทรีย์ ภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่สังเกต ด้วย

กล้องจุลทรรศน์ แพทย์สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ โดยตรวจสอบตัวอย่างของปัสสาวะของคุณภายใต้เลนส์กล้องจุลทรรศน์ถ้าคุณมีแบคทีเรีย prostatitis แพทย์มักจะพบเชื้อโรคในคนที่มีการอักเสบ ถ้าคุณมีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะค้นหาสาเหตุอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ เช่นหินไต หรือมะเร็งแน่นอน แพทย์อาจคิดออกว่า คุณมีสภาพที่เรียกว่าปลอดเชื้อแบคทีเรียอักเสบถ้าไม่พบสาเหตุอื่นต่าง ๆ จริง คุณอาจต้องทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มันอาจช่วยเปลี่ยนแปลงการรับประทา

นอาหาร หรือใช้ห้ ไท ทัน เจ ล องน้ำสะดวกสบาย แพทย์อ

าจให้ยาที่เรียกว่าบล็อกมีอัลฟาจะเตะกลับเซลล์กล้ามเนื้อในต่อมลูกหมาก มีบริการเตียงเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนที่มีปัญหานี้ ภาพของไคลเอนต์และยัง เป็นแพทย์มืออาชีพพูดคุย ทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ต่อมลูกหมากใหญ่ขึ้น หรือต่อมลูกหมากคืออะไร อะไรเป็นต่อมลู ไท ทัน เจ ล กหมากใหญ่ขึ้น หรือต่อมลูกหมากโต ถ้าคุณชาย คุณอายุมากกว่า 50 ปี และยัง มีจริงเริ่มมีปัญหาปัสสาวะ นี้อาจเนื่องจากต่อมลูกหมากขยายตัว หรือต่อมลูกหมากโต เป็นผู้ชายอายุ ซากต่อมลูกหมากขยาย ในขณะที่ขยาย กดท่อปัสสาวะ เป็นปัสสาวะผ่านจากกระเพาะปัสสาวะผ่านท่อปัส

สาวะ ความเครียดที่เกิดจากต่อมลูกหมากที่ใหญ่ขึ้นสามารถส่งผลกระทบการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ ถ้าคุณมีต่อมลูกหมากโต คุณสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้: ในทันที และยังปกติควรฉี่ คุณอาจได้รับหลายครั้งในเวลากลางคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำ ปัญหาในการเริ่มการสตรีมฉี่ ถ้าคุณรู้สึกว่า คุณต้องได้รับน้ำอย่างรวดเร็ว คุณมีปัญหาในการเริ่มปัสสาวะ กระแสปัสสาวะอ่อนแอเปอร์เซ็นต์ของปัสสาวะแต่ละครั้งที่คุณไปเข้าห้องน้ำ ความรู้สึกว่า คุณยังมีปัสสาวะมากขึ้น แม้ว่าคุณมีเพียงแค่ ฉี่หยดของเลือ

ดในปัสสาวะของคุณ นอกจากนี้คุณแทบไม่อาจรับรู้ว่า คุณมีหนึ่งหรือสองอาการและอาการแสดงเหล่านี้ หรือคุณอาจรู้สึกว่า ปัญหาฉี่ควบคุมชีวิตของคุณ ภาพประกอบเป็นคนแอฟริกันอเมริกันที่ลุกจากเตียงเนื่องจากการต้องปัสสาว ไท ทัน เจ ล ะบ่อยครั้งในช่วงเย็น ฉี่บ่อยในตอนกลางคืนอาจเป็นข้อบ่งชี้ของต่อมลูกหมากใหญ่ขึ้น เป็นสัญญาณของมะเร็งต่อมลูกหมากโต 555 มันถือเป็นจริงว่า ผู้ชายบางคนที่มีต่อมลูกหมากมะเร็งนอกจา

กนี้มีต่อมลูกหมากโต อย่างไรก็ตามที่ไม่ได้หมายความ ว่า ปัญหาทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่คนที่ มีต่อมลูกหมากไม่ได้พัฒนาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการแรกร่วมทั้งปัญหาใน คุณจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจอาการเหล่านี้ ต่อมลูกหมากโตเป็นโรคร้ายแรง ต่อมลูกหมากโตเพียงอย่างเดียวไม่ได้เงื่อนไขสำคัญ เว้นแต่ว่าอาการและอาการแสดงจะลำบากว่า พวกเขาไม่อนุญาต

ให้คุณมีความสุขในชีวิต อย่างไรก็ตาม ต่อมลูกหมากโตอาจทำให้เกิดปัญหารุนแรง หนึ่งในนั้นคือการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ ถ้าคุณสามารถไม่ผีทั้งหมด คุณต้องมองหาแพทย์โฟกัสได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเกิดขึ้นทันทีเมื่อคนถ่ายไม่ใช่ยาภูมิแพ้หรือยาเย็น ในงานเฉลิมฉลองที่ผิดปกติ ต่อมลูกหมากโต และปัญหาต่อเนื่องที่จะทริกเกอร์เมื่อปัสสาวะอาจทำให้ไตเสียหาย แพทย์จะทำการตรวจอะไร ช่วยให้สอบเข้าแพทย์ระบุปัญหา เป็นเลือกการรักษาที่ดีที่สุด สัมผัสทางทวารหนักโดยทั่วไป สอบนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกที่ทำเสร็จ หมอแทรกนิ้วสวมอยู่ในทวารหนัก ตลอดจน ต่อมลูกหมาก ซึ่งตั้ ไท ทัน เจ ล งอยู่ตรงด้านหน้าของปากทวารหนัก การสอบนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนวคิดทั่วไปของมิติและปัญหาขอ

งต่อมลูกหมาก การตรวจเลือด แพทย์อาจต้องทำการตรวจเลือดเพื่อหาต่อมลูกหมากเฉพาะ (PSA) ระดับของ PSA อาจเป็นข้อบ่งชี้ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก กระนั้น ตรวจสอบนี้จะไม่ถูกต้อง หลายคน มีองศา PSA สูงไม่มีมะเร็งต่อมลูกหมาก เจริญรูป แพทย์อาจต้อง หรือซาวด์ของต่อมลูกหมาก ทางหลอดเลือดดำ (IVP) คือ  ของทางเดินปัสสาวะ สำหรับ เปรียบเทียบสีที่ผสมลงในหลอดเลือดดำ หลังจากนั้น เมื่อสีย้อมออกเลือด เป็นไปฉี่ เห็นบน ในซาวด์ทางทวารหนัก การสอบสวน หรือสายสวน วางขวาเข้าทวาร

หนักจะส่งคลื่นเสียงที่กระเด็นจากต่อมลูก

หมาก คุณอาจถูกขอให้ฉี่ในเบ็ดเตล็ดพิเศษที่ ทันทีวิธีย้ายปัสสาวะ การไหลเวียนลดลงสามารถบ่งชี้ให้เห็นว่า หนึ่งช่องทางเพื่อตรวจสอบปัญหาจากภายในจะทำ เป็นใช้ เป็นหลอดบาง ๆ ที่มีเลนส์เช่นเลนส์เป็นกล้องจุลทรรศน์ หลอดจะวางอยู่ในกระเพาะปัสสาวะกับท่อปัสสาวะในขณะที่แพทย์ตรวจสอบออก ภาพประกอบภายในของท่อปัสสาวะ ผ่านการ ผนังของท่อปัสสาวะถูกปิดกัน ออกจากพื้นที่น้อยสำหรับฉี่จะไหล ใหญ่กว่าต่อมลูกหมาก จากภายในท่อปัสสาวะ แน่นอนว่าเป็นต่อมลูกหมากโตจึงจัดการกับ มีจำนวนของการรักษาพร้อม โต้ตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณ การรักษาคว

ามปลอดภัยที่คาดไว้ ถ้าสัญญาณรบกวนทางคุณ มากเกินไป คุณอาจกำหนดว่าจะจัดการกับพวกเขา มากกว่าการผ่าตัดทุกวันหรือมีเม็ด ยัง ได้สอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ปัญหาของคุณจะกลายเป็นแย่ลง คุณอาจจะเลือ ไท ทัน เจ ล กการรักษาเป็นอย่างที่คุณต้องการหากคุณตัดสินใจป้องกันความคาดหวัง ยามากกว่าสามปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้สร้างหลายยาเพื่อลด หรือผ่อนคลายขนาดของต่อมลูกหมาก เพื่อให้แน่ใจว่า มันไม่กีดขวางการเปิดของกระเพาะปัสสาวะ

กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะชาย ต่อมลูกหมากเผยต่อมลูกหมาก อัณฑะ กระเพาะปัสสาวะ เป็นอวัยวะต่าง ๆ อื่น ๆ  ต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็ก ๆ ในเพศชาย มันเป็นระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ ต่อมลูกหมากเป็นจริงรูปร่าง และขนาดของวอลนัตเป็น มันอยู่อยู่ในรายการด้านล่างกระดูกเชิงกราน อยู่ ใต้กระเพาะปัสสาวะ ตลอดจนเกือบตรงข้าม กับทวารหนัก โรคเอดส์ต่อมลูกหมากผลิตน้ำเชื้อ เกษียรที่นำอสุจิจากลูกอัณฑะอวัยวะเพศเมื่อ คน ต่อมลูกหมากล้อมรอบส่วนประกอบของท่อปัสสาวะ ท่อที่นำ

ปัสสาวะ จากกระเพาะปัสสาวะ และผ่าน ทางอวัยวะเพศ เพียงวิธีที่ต่อมลูกหมากเปลี่ยนเมื่อหนึ่งอายุที่ต่อมลูกหมากมีแนวโน้มที่จะขยายอายุ มันสามารถกดท่อปัสสาวะ และยัง ทำให้เกิดปัญหาในการผ่านฉี่ มักผู้ชายในวัย 30 เป็นวัย 40 จะเริ่มมีอาการปัสสาวะและอาการแสดงเหล่านี้ และต้องสนใจทางคลินิก สำหรับคนอื่น ๆ ป้ายจะไม่รู้สึกจนต่อมาในชีวิต การติดเชื้อหรือการเจริญเติบโตอาจทำนองเดียวกันทำให้เกิดต่อมลูกหมากเพื่อดูภาพขยาย อย่าลืมบอกแพทย์ของคุณถ้า คุณมีหนึ่งอาการปัสสาวะที่แสดงที่นี่ บอกแพทย์ว่า

คุณมีอาการปัสสาวะและอาการแสดงเหล่านี้: คุณควรฉี่ครั้งตลอดทั้งวัน ต้องปัสสาวะมีต่ำไหลเวียนของปัสสาวะจริง ๆ รู้สึกไหลเมื่อ  คุณต้องยืนขึ้นหลายครั้งในช่วงเย็นปัสสาวะเพิ่มอายุของคุณ ความเสี่ยงของปัญหาต่อมลูกหมาก สุด 3 ปัญหาต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis), ต่อมลูกหมากใหญ่ขึ้น (ต่อมลูกหมากโต หรือต่ ไท ทัน เจ ล อมลูกหมากเพียง), รวมทั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ หนึ่งเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดอีก เช่น มีการอักเสบหรือต่อมลูกหมากขยายตัวไม่เพิ่มการคุกคามของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ทำนองเดียวกันว่า คุณมีปัญหามากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกัน การปรับเปลี่ยนในต่อมลูกหมากที่ไม่ใช่มะเร็ง

อักเสบ เป็นอาการบวมของต่อมลูกหมากที่สามารถเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ มันส่งผลกระทบที่ครึ่งอย่างน้อยที่สุดของทุกคนในบางเวลาในชีวิตของพวกเขา มีปัญหานี้ไม่เพิ่มอันตรายของโรคต่อมลูกหมากอีกด้วย อาการของการอักเสบปัญหาปัสสาวะจริง ๆ ความรู้สึกของการเขียนหรือความรู้สึกไม่สบายเมื่อปัสสาวะเป็นปกติ เป็นของแข็งแรงกระตุ้นการปัสสาวะ นอกจากนี้เมื่อมีเพียงจำนวนเล็กน้อยหนาวสั่นปัสสาวะและไข้รู้สึกไม่สบายในที่ต่ำกว่า หรือเจ็บในร่างกาย ต่ำไม่สบายในท้อง ขาหนีบ หรือ หลังอัณฑะค

วามดันหรือความเจ็บปวดในทวารหนักออกทางท่อปัสสาวะที่ไปพร้อมกับปัญหาทางเพศอวัยวะเพศ และทวารหนักยังสั่นระรัวถ่ายอุจจาระและขาดเพศ ขับ  (อึดอัดเกี่ยวกับเพศสำเร็จความใคร่) สอบหลาย เช่นอิเล็กทรอนิกส์การตรวจทวารหนักตลอดจน ทำเพื่อดูว่า คุณมี วินิจฉัยทางการแพทย์ที่เหมาะสมของประเภทเฉพาะของ เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ถ้าคุณไม่มีอาการ คุณต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อเสร็จสิ้นการรักษา ชนิดของการอักเสบและการรักษา: อักเสบรุนแรงแบคทีเรีย: ชนิดนี้ถูกนำเข้ามาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และปรากฏโดยไม่คาดคิด (รุนแรง) อา

การหนาวสั่นอย่างรุนแรงและอุณหภูมิสูงได้

  • มักจะมีเลือดในปัสสาวะ โฟกัสของ PSA ของคุณ (ดูการตรวจ PSA) อาจสูงกว่าปกติ คุณควรไป ให้แพทย์ที่ทำงาน หรือ ไปคลินิกฉุกเฉินสำหรับการรักษา โดยทั่วไปอย่างน้อยสี่ชนิด แต่ก็ง่ายที่จะรักษา รวมทั้งระบุ หลายสถานการณ์อาจหายได้ ด้วยยาปฏิชีวนะปริมาณสูง พิจารณา 7 ถึง 14 วัน และลดปริมาณจำนวนของสัปดาห์แล้ว คุณอาจต้องหายาเพื่อช่วยให้ มีความรู้สึกไม่สบาย และยัง มีอาการปวด ถ้าระดับ PSA สูง มันจะมากที่ ไท ทัน เจ ล สุดกลับเป็นปกติเมื่อการติดเชื้อหายไป อักเสบเชื้อจุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ: นอกจากนี้ยัง เกิดจากเชื้อโรค การอักเสบชนิดนี้ไม่ปรากฏขึ้นทันที แต่มันอาจจะลำบาก อาการเฉพาะที่คุณอา
  • จจะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะที่กลับมา เหตุผลอาจจะเป็นปัญหาในต่อมลูกหมากที่ช่วยให้เชื้อโรคจะเก็บในระบบทางเดินปัสสาวะ การรักษาที่ มีต่อต้าน ในระยะเวลาเป็นดีสุดสำหรับชนิดนี้ การรักษาระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 12 สัปดาห์ การเรียงลำดับของการรักษาแก้เกี่ยวกับ 60% สถานการณ์ ป้องกันสำหรับเป็นระยะเวลานาน ของเวลา และ ในปริมาณที่ลดลงอาจช่วยบรรเทาอาการถ้าไม่หายไป อักเสบเรื้อรังหรือโรคปวดอุ้งเชิงกรานถาวร: เงื่อนไขนี้เป็นการจัดเรียงทั่วไปการอักเสบ แต่ก็ยังรู้จักน้อย มันถูกพบในเพศชายมีอายุจ
  • ากการเติม 2015 เยาวชนเพื่อริ้วรอย อาการและอาการแสดงอาจหายไป และแสดงไม่ระมัดระวัง อาจมีอาการปวดหรือไม่สบายในพื้นที่ของกระเพาะปัสสาวะหรือขาหนีบ เซลล์ที่ต่อสู้กับการติดเชื้อมี แม้ว่าจะพบเชื้อโรคไม่ ทรีทเมนท์สำหรับ บางผู้ชายกับต่อมลูกหมากโตจะในที่สุดก็พบว่า อาการและอาการแสดงเป็น พอที่จะต้องรักษา ไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากโต ได้ยาหรือผ่าตัดโดยทั่วไปบรรเทาอาการของคุณ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับทางเลือกดีที่สุดสำหรับคุณ อาการและอาการแสดงของคุณอาจเปลี่ยนเวลา ให้ แน่ใจเพื่อแจ้งให้แพทย์ของคุณเกี่ยวกับชนิดของการแก้ไขใหม่ใด ๆ จับรอคน มีอาการของต่อมลูกหมากโตปานกลางที่พิจารณาให้ระคายเคืองอาจเลือกตัวเลือกนี้ ระวังรอวิธี
  • ที่วิเคราะห์ตัวเองทุกปี การรักษาเริ่มต้นเพียงถ้าอาการมาจะลำบากมาก หากคุณเลือกพรรค การกระทำพื้นฐานเหล่านี้สามารถช่วยบรรเทาอาการของคุณ: จำกัดการดื่มในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอ ไท ทัน เจ ล หรือคาเฟอีน ล้างกระเพาะปัสสาวะของคุณอย่างสมบูรณ์เมื่อ  ทำให้มักจะใช้ห้องน้ำ ไม่ต้องรอนานโดยไม่ต้อง  ยาบางอย่างสามารถทำให้อาการของต่อมลูกหมากโต และอาการเลว ดังนั้นพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับใด ๆ ของคุณมีการ เช่นยา: ยาที่ไม่ใช่ยาสำหรับอาการไอเช่นเดียวกับ

โรคหวัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้แพ้) ซึมเศร้าระงับประสาท ยาสำหรับความดันโลหิตสูงการรักษาด้วยยาพวกอเมริกันมากมายกับปานกลาง หรืออาการเจียมเนื้อเจียมตัวของต่อมลูกหมากโตได้เลือกยาเมื่อเทียบกับผ่าตั้งแต่ช่วงปี 1990 สองหลักประเภทของยาเสพติดที่ใช้ ชนิดหนึ่งผ่อนคลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใกล้ต่อมลูกหมาก และชนิดช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมาก หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่า เมื่อยาทั้งสองจะนำมารวมกัน ก็ดีจะหยุดอาการของต่อมลูกหมากโตมาก บล็อคอัลฟามียาที่ช่วยคลายขึ้นมวลกล้ามเนื้อ

ใกล้ต่อมลูกหมากเพื่อลดความเครียด และยัง ช่วยปัสสาวะการสตรีมยิ่งสะดวก แต่ไม่ได้ลดขนาดของต่อมลูกหมาก สำหรับคนจำนวนมาก ยาเหล่านี้อาจเพิ่มการไหลเวียนของปัสสาวะ และยัง ช่วยลดอาการของต่อมลูกหมากโตในกี่วัน ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้อ่อนเพลีย แห้ว และเวียนศีรษะ ของไซด์ 5 อัลฟามียาที่ช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมาก พวกเขาสามารถกำจัดอาการ โดยกีดขวางงานของเอนไซม์ 5 อัลฟาไซด์ที่รู้จักกัน เอนไซม์นี้เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายเข้าสู่ (DHT), ซึ่งช่วยเพิ่มการ

เติบโตของต่อมลูกหมาก เมื่อกิจกรรมของไซด์ 5-อัลฟ่าบล็อก การผลิต DHT ลดลง และการเติบโตของต่อมลูกหมากจะช้า นี้ช่วยในการลดขนาดของต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ปัสสาวะอุดตันลด และจำกัดความต้องการในการผ่าตัด เมื่อจะถ่ายยาเหล่านี้ มันสามารถช่วยเพิ่มการไหลของปัสสาวะ ตลอดจนลดอาการและอาการแสดงของการ คุณต้องรักษายาเสพติดเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้อาการกลับ ไซด์ สามารถทำให้ ไท ทัน เจ ล เกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็ก ๆ ของเพศชาย: ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเพศ ปัญหามี หรือรักษาองคชาตและยอดขนาดเล็กของอสุจิในการอุทาน มันเป็นสิ่งสำคัญมากควรทราบว่า ยาเหล่

านี้สามารถลดจำนวนของผลลัพธ์ มีหลักฐานนอกจากนี้ยาลดภัยคุกคามของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาความหลากหลายของต่อมลูกหมากผ่าได้จริงลดลงกว่าปี แต่ยังคงมีขั้นตอน โดยมีประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ชายอเมริกัน เมื่อสัญญาณรุนแรง หรือรักษาโรคได้จริงไม่ทำดี ผ่าทำใช้ อย่าลืมทบทวนตัวเลือกของคุณกับแพทย์ของคุณ และสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้น เป็นยาวไปและภัยคุกคามของการรักษาแต่ละ ชนิดของการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต: TURP (ชำแหละอวัยวะของต่อมลูกหมาก) ผ่าตัดต่อ

มลูกหมากโต ปกติมากที่สุดอย่างใดอย่างห

  1. นึ่งแทน 90% ของการผ่าตัดต่อมลูกหมากทั้งหมด แพทย์ผ่านเครื่องกับท่อปัสสาวะ ตลอดจนตัดเซลล์ส่วนเกินของต่อมลูกหมาก ทำบล็อกสันหลัง (ยาสลบ) ใช้เพื่อกดบริเวณนั้น เนื้อเยื่อจะถูกส่งไปห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาเซลล์มะเร็ง ตามปกติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลักสองที่เกี่ยวข้องกับชนิดของการเพิ่มเติมของการผ่าตัดที่เรียกว่าเปิด  (ลบรวมของต่อมลูกหมากโดยการตัดบริเวณหน้าท้องส่วนล่าง): ยังลำบากและ
  2. สมรรถภาพทางเพศ กระนั้น อาจรุนแรงผลกระ ไท ทัน เจ ล ทบ เช่นตกเลือด จากนั้น คุณอาจจำเป็นต้องพักในสถานที่ดูแลสุขภาพ และยัง ต้องใช้สายสวนสำหรับกี่วันหลังจากผ่า ITUP (แผลอวัยวะของต่อมลูกหมาก) ที่ทำการรักษาผ่าตัด ซึ่งจะคล้ายกับ TURP ใช้ในต่อมลูกหมากที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ผู้เชี่ยวชาญทำให้เล็กน้อยตัดหรือสองในต่อมลูกหมาก นี้สามารถบรรเทาความเครียดโดยไม่ลดขนาดเนื้อเยื่อ มันมีความเสี่ยงต่ำผลกระทบเชิงลบ
  3. สำหรับปัจจัยที่แปลกบาง ปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากจะปลอมตัวกับลักลอบ โดยทั่วไปของปัญหา (กล่าว กับวิศวกรรม และเสมอ ในอัญประกาศ) ชนิด „น้ำระบายน้ำ” ด้านล่างคุณจะพบคำแนะนำกับบางส่วนของปัญหาปกติมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อต่อมลูกหมาก และวิธีการที่คุณสามารถช่วยตัวเอง อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน ต่อมลูกหมากคืออะไรเป็นเพียงแค่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ครั้งแรก คนมีต่อมลูกหมากเป็น

มันอยู่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะทันที และมักจะเป็นขนาดของวอลนัตเป็น มิติความสามารถแตกต่างกัน ด้วยเวลา และยัง ในต่อมลูกหมากโตได้รับเก่าหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาจะอายุ 40 หรือ 50 ปี หน้าที่ของมันคือไม่ชัดเจน แต่มันผลิตประมาณ 10% ของของเหลวมีอิทธิพล การหลั่งสีขาวที่ช่วยให้อสุจิย้ายไปตามท่อปัสสาวะ อาการของปัญหาต่อมลูกหมากคืออะไร ต่อมลูกหมากอาจประสบปัญหาแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มันเพิ่มขนาดของ ติดไวรัส หรือประสบการณ์กระบวนการเป็นมะเร็ง สำหรับเหตุผลที่ มีเงื่อนไขสำคัญ 3: อ่อนโยนต่อมลูกหมาก (ต่อมลูกหมากโต) มะเร็งต่อมลูกหมากอักเสบอาการจะมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับกระบวนการเกี่ยว แต่ในอาการบวม (ต่อมลูกหมากโ

ต) จะไม่มีอาการโดยทั่วไป: ปัญหาเมื่อเริ่มต้น ปัสสาวะ นอกจากนี้การไหลเวียนของปัสสาวะประสบการณ์ลดความดัน ความรู้สึกของการไม่ ไท ทัน เจ ล มีเกลี้ยงกระเพาะปัสสาวะ ต้องปัสสาวะบ่อย (มากกว่าทุก 2 ชั่วโมง) รวมทั้งต้องยกจำนวนครั้งในตอนกลางคืน หยดหรือลำบาก เร่งด่วน หรือมีฉี่ ขาดฉับพลันของความสามารถในการฉี่ สัญญาณในการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม จะค่อนข้างแตกต่างกัน เนื่องจากถ้าเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน มักจะแสดงค่า: อาการทั่วไป ไข้ โดยทั่วไปในแหลมกับเย็น ความรู้สึกไม่สบายเมื่อ บางอักเส

บเกิดขึ้นบนเดิมเป็นโรค  ไม่ผิดปกติต่อมลูกหมากโตอาการจะปรากฏในเดือนหรือสัปดาห์ เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะแตกต่างกันค่อนข้าง พิจารณาว่า มันอาจไม่ได้ เป็นผู้ให้สัญญาณที่พบ โดยการดำเนินการแบบตรรกะ (PSA) การ ทดสอบปกติ หรือ มีอาการของต่อมลูกหมากโต หรือ มีเลือดในปัสสาวะ หน่วยมิลเลเนียมศูนย์การแพทย์ของตัวกำหนดตารางเวลาปรึกษากับกลุ่มของเราของปัสสาวะที่แน่นอนจะอธิบายการรักษาต่าง ๆ และนอกจากนี้วิธีการรักษาปัญหาต่อมลูกหมาก เพิ่มเติมข้อมูลต่อมใจดีอ่อนโยนต่อมลูกหมา

กคือไม่ต้องสงสัยหนึ่งของปัญหาทั่วไปมากที่สุดที่มีผลต่อต่อมลูกหมาก การขยายตัวที่มั่นคงของต่อมลูกหมากได้ มันไม่ใช่กระบวนการเป็นมะเร็ง อาการมักเริ่มหลังจากอายุ 45 ในความเป็นจริงส่งผลกระทบต่อประมาณหนึ่งในสามของคนทั้งหมด 50 กว่า เป็นต่อมลูกหมากโตมันอักษร ทับท่อปัสสาวะ ซึ่งสามารถสร้างปัญหาเมื่อกระเพาะปัสสาวะล้าง มันทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากใช้ในการระบุเป็นการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ พิจารณาว่า มันปรากฏว่า มันเพิ่งได้รับผลกระทบประชากรสูงอายุในหมู่เพศชาย เพราะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากสร้างช้า และผู้ชายส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่จะสิ้นสุดในวันของพวกเขาโดยปราศจา

กความเข้าใจที่พวกเขามีมะเร็ง อยู่อาจ สั ไท ทัน เจ ล ญญาณของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้มากเช่นผู้ที่แน่ชัด มันสามารถใช้สถานที่ถ้าเซลล์มะเร็งแพร่กระจาย เหนื่อยมาก ที่หลั่งความหิวของคุณ และลดน้ำหนัก คุณอาจมีบางส่วนกลับ เป็นกระดูกไม่สบาย เป็นต่อมลูกหมากเป็นยากที่จะค้นพบ และไปยังรูปภาพ มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไปผู้ประกอบการทั่วไปของคุณเมื่อคุณเชื่อว่า

สิ่งไม่ถูกต้อง สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยการตรวจสุขภาพ (ประเมินทวารดิจิตอลที่จะทำ คือ แพทย์แทรกนิ้วเข้าไปในทวารหนักเพื่อตรวจหาการแก้ไขใด ๆ), หรือการอัลตร้าซาวด์หรือตรวจชิ้นเนื้อจะแน่นอนจะทำได้ มันบ่อยสงสัยว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่เซลล์สามารถเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ผิดปกติจะได้มาจากเลือดของ PSA (ต่อมลูกหมากเฉพาะ antigen), ในองศาโปรตีนซึ่งรายละเอียดจะสร้าง การเลือกของการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระดับใหญ่ขึ้นอยู่กับระดับที่เซลล์มะเร็งได้ลุกลามอ

ยู่ ถ้ามันมีจริงไม่แพร่กระจายออกไปนอกต่อมลูกหมาก ก็คงคุ้มค่าบำบัดทางการแพทย์ ซึ่งจะสามารถประเภทต่าง ๆ จากการเปิดผ่าตัดรักษา ผ่าตัด และแม้จะ มีท่อปัสสาวะ ตัวเลือกการเรียงลำดับของเทคนิคจะแน่นอนพึ่งแต่ละสถานการณ์บางอย่าง การรักษาเซลล์มะเร็งไม่ได้เป็น เพราะมันเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่รุนแรงในทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น มะเร็งต่อมลูกหมากน่าจะ ตอบสนองดีรักษาฮอร์โมน อาจจะ โด ไท ทัน เจ ล การบริหารงานของ ตัวแทนฮอร์โมนผู้หญิง หรือบล็อกคนฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนการใช้ยาอื่น ๆ เป็นบางครั้ง การรักษาด้วย นี้ถูกเลือก ทางเลือก

ต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ชาย มันเป็นอวัยวะของน้ำหนักที่อยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะ เบื้อง หลังหัวหน่าว และ ก่อนทวารหนักประมาณ 20 กรัม มันมีองค์ประกอบภายนอก ยา และเป็นส่วนหลักโดยผ่านท่อปัสสาวะ เราสามารถมีจำนวนของปัญหาต่อมลูกหมาก หนึ่งในปัญหาต่อมลูกหมากที่คงมากที่สุดคืออะไร อ่อนโยนต่อมลูกหมากมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะลำบากของต่อมลูกหมากเริ่มต้นว่าอะไรคือหนึ่งในปัญหาต่อมลูกหมากที่พบบ่อยที่สุด ต่อมลูกหมากมีหลายปัญหา เช่นการติดเชื้อ อักเสบ รุนแรง หรือ เรื้อรัง การพัฒนาที่ตั้งหลักตลอดเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินปัส

สาวะ โดยการบีบอั ไท ทัน เจ ล ดเซลล์นี้ผ่านทางท่อปัสสาวะที่

ผ่านมัน เรียกว่า ซึ่งเรียกว่าต่อมลูกหมากเพียง ทำนองเดียวกัน แคปซูลของต่อมลูกหมากคือ เซลล์ที่สามารถเสื่อมขวาลงในเซลล์ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงของต่อมลูกหมากอาจทำให้เกิดเป็นระบบทางเดินปัสสาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การเคลื่อนไหวเช่นคลอกเครียดมากกว่าสุขภาพต่อมลูกหมาก การหลั่งต่อมลูกหมากคือพัฒนาโดยทั่วไป โดยเอนไซม์ และสารอาหารสำหรับอสุจิที่มาจากลูกอัณฑะ หลั่งของแสดงถึง 20% รวมถือไม่ใช่โครงสร้างของสเปิร์ม ให้กรดซิตริก แคลเซียม เกลือ โพแสาวะ โดยการบีบอั ไท ทัน เจ ล ดเซลล์นี้ผ่านทางท่อปัสสาวะที่

ทสเซียม สังกะสี ฟอสโฟ คอเลสเตอร อัลคาไลน์ฟอสฟา และเอนไซม์จำนวนมากที่รับผิดชอบสำหรับการทำลายโปรตีน อักเสบรุนแรงอัก ไท ทัน เจ ล เสบเป็นปกตินำ โดยแบคทีเรียที่โดดเดี่ยวเป็น ที่ถูกพบมากที่สุด สถานการณ์ บ่อยตาม  , เป็น  ประมาณ 80% เป็นที่ประจักษ์อักเสบเฉียบพลัน มีอาการปวดตลอดการถ่ายปัสสาวะ ทำอย่างจริงจัง เงิน และโดยทั่วไป ความรู้สึกของการไม่มีทั้งถูกล้างออกกระเพาะปัสสาวะ ลดบังคับของ jet และห

ยดน้ำ นอกจากนี้อาการปวดที่ระดับของ และ ไข้ยัง เป็นระยะ ๆ อาจมีเลือดในปัสสาวะหรือสเปิร์ม เมื่อดำเนินการทดสอบทางทวารหนักดิจิตอล ต่อมลูกหมากที่ใหญ่กว่าเป็นปกติ บวม เจ็บปวด และยังร้อนไปสัมผัส อักเสบอย่างสม่ำเสมอประกอบด้วยคอลเลกชันของการประสบความสำเร็จอักเสบรุนแรง มีระยะเวลาระหว่างที่ไคลเอ็นต์ไม่มีอาการและอาการแสดง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากพอสมควร ถาวร prostatitis เป็นหนึ่งที่วัฒนธรรมของปัสสาวะและต่อมลูกหมากหลั่งจะไม่เอื้ออำนวย เชื่อว่ามีสาเหตุจากเชื้อโรคที่ผิดปกติเช่

น หรือไก่  อักเสบการวินิจฉัยตามคำอธิบายอาการ โดยการ การเดินทาง และผู้ป่วย โดยทั่วไปมีการดำเนินการการรักษาของการอักเสบเฉียบพลัน โดย ป้องกันเช่น หรือ ซึ่งควรจะเก็บไว้สำหรับสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ในปัจจุบันอักเสบ รักษาด้วยยาปฏิชีวนะควรได้รับสำหรับ 6-8 สัปดาห์ ดำเนินควบคุมฉี่สังคมในภายหลัง เนื้องอกต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากอ่อนโยนอ่อนโยนต่อมลูกหมาก (ต่อมลูกหมาก) มีการแพร่กระจายของเซลล์ในส่วนประกอบหลักของต่อมลูกหมากที่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ บีบอัดภายใต้ความ

เครียดของเซลล์ดังกล่าวแพร่กระจาย ซึ่งหายอวัยวะ ทางออกที่เหมาะสมของปัสสาวะ ระหว่าง 80% และ 95% คนรุ่นเก่าเมื่อเทียบกับ 80 ปีประสบจาก ในระดับสูง หรือต่ำกว่า ต่อมลูกหมากเริ่มจะเพิ่มขนาดไปในปีที่สี่ของชีวิต และหลายปี นี้เพิ่มขึ้นรวดเร็วขึ้น ผู้ป่วยที่ มีต่อมลูกหมากโตชี้แจงยากเริ่มปัสสาวะ ลดความแรงของกระแสปัสสาวะ ความรู้สึกของการระบายน้ำไม่สมบูรณ์ เลี้ยง จำเป็น ระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มขึ้นสม่ำเ

สมอกับปัสสาวะน้อย ในแต่ละฉี่ และบางครั้งมี การเก็บรักษาที่เข้มข้นของปัสสาวะ สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ จำเป็นต้องตรวจร่างกายและสอบที่สอดคล้องกันเช่นประเมิน PSA ระดับ ซาวด์ และศึกษา การรักษาที่แน่ชัดขึ้นอยู่กับ ไท ทัน เจ ล การใช้ยาเสพติดหลาย เช่น -หรือการรักษาฮอร์โมน ถ้าจำเป็น เพื่อกลยุทธ์ผ่าตัดแตกต่างกันหากทางเภสัชวิทยาบำบัดไม่เพียงพอ มะเร็งต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากมีการอุบัติการ

ณ์ของอินสแตนซ์ใหม่ 30 ต่อประชากร 100,000 คน / ปี มันเป็นหนึ่งในการเติบโตที่ปกติมากที่สุดในเพศชาย และมันเป็นเหตุผลขอที่ 3 ของการเสียชีวิตจากปอดรวมทั้งมะเร็งลำไส้ เมื่อมะเร็งยังคงถูกจำกัดสำหรับต่อมลูกหมาก 70% ของอินสแตนซ์ที่มีการตรวจพบ จุดเริ่มต้นจะมีผลต่ออายุ โรคอ้วน การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารมากในไขมันสัตว์หรือระดับสูงของฮอร์โมนเพศชาย เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่เติบ

โตมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไม่อาจให้สัญญาณจนถึงสถานะที่ซับซ้อนจริง ๆ ดังนั้นความสำคัญของการตรวจสอบต้นมากดี ถ้าสัญญาณปรากฏ เหล่านี้อาจเป็นความรู้สึกไม่สบายเมื่อ , ให้คำแนะนำได้ มักจะ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกทำให้เกิดอาการและอาการแสดง ขั้นสูงมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะทริกเกอร์อาการ เช่น: ปัญหา ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวช้า หรือลดลงปัสสาวะไหลเวียนควรปัสสาวะบ่อยขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเย็นเลือดในปัสสาวะหรืออสุจิปัญหาบรรลุการแข็งตัว( เซลล์อ่อนแอ) รู้สึกไม่สบายในสะโพก หลัง (กระดูกสันหลัง), เต้า (ซี่โครง) หรือพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากมะเร็งที่ลุกลามไปกระดูกที่อ่อนแอหรือรู้สึกช

าที่ขา หรือเท้า หรืออาจจะสูญเสียกา ไท ทัน เจ ล รควบคุมของกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้เนื่องจากความจริงที่ว่ามะเร็ง  กดกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ของปัญหาเหล่านี้มีความน่าจะเป็นเนื่องจากสาเหตุนอกเหนือจากเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น กระตุ้นต่อมใจดี (ไม่ใช่มะเร็งเจริญเติบโตของต่อมลูกหมาก) ปัญหา โดยทั่วไปยิ่งกว่าเซลล์มะเร็ง ดังนั้นแม้ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณแจ้งให้แพทย์ของคุณถ้าคุณมีใด ๆ หนึ่งสัญญาณเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า สาเหตุเป็นอยู่ ตลอดจน รักษา ถ้าจำเป็น สร้าง โดยสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันอ้างอิง

โลโก้ทีมบรรณาธิการ และกลุ่มของเซลล์มะเร็งอเมริกันสังคมกลุ่มของเราประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลกับสูงกว่าปริญญาตรี และยังครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง บรรณาธิการทางคลินิก พร้อม ด้วยนักข่าว บรรณาธิการ และผู้แปล มีประสบการณ์ในเนื้อหาเว็บการแพทย์ รีวิวคลินิกครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2016 แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2016 ข้อมูลทางคลินิกของเซลล์มะเร็งอเมริกันวัฒนธรรมถู

กคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ สำหรับการร้องขอการสันทนาการ กรุณาเขียน ร่วมแบ่งปัน เพื่อแชร์ทวิตเตอร์อีเมล์ที่ใช้ร่วมกันพิมพ์แม้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมะเร็งเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากทริกเกอร์ ด้านความเสี่ยง และยังหลีกเลี่ยงเนิ่น ๆ โรค และการยัง บำบัดหลังจากการรักษา

ความกังวลของคนมีสอบต่อมลูกหมากทางดิจิตอลเป็นชัดเจน นี้ตรวจสอบ ให้คำแนะนำหลังจากอายุ 40 สิ้นสุดขึ้นเป็นอุปสรรคในการวิ ไท ทัน เจ ล นิจฉัยมาก และแม้ว่ามันทำให้อับอาย และยัง ตลก การรับรู้ว่าพวกเขามีก่อนสอบมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการคาดคะเนของสภาพ นอกจากนี้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากบางครั้งให้สัญญาณ เริ่มต้นที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับความเครียดเมื่อ ในบุคคลที่มีต่อมลูกหมากมีสุขภาพดี และสมดุล การไหลขอ

งการขับถ่ายนี้ไม่ควรลดลง หรือมีความดันต่ำ ยังมีประสิทธิภาพ เป็นที่เกิดขึ้นกับน้ำเป็นฝักบัวเมื่อทั้งหมดเปิด แต่เมื่อมีการลดลง หรือรบกวน มันควรนำมาเป็นเหตุผลสำหรับระบบเตือนภัย „ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ของโรคมะเร็ง แต่มันเป็นสิ่งที่หยุดทำงาน รัฐคาร์ลอสคาสโตร ผู้ควบคุมของเซลล์มะเร็งกับองค์กรโคลอมเบีย ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า แบ่งห้องน้ำทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน เป็นกังวล ไม่มีฉี่ แต่มีจุดเริ่มต้นของปัญหาหรือฉี่ ไปที่ ถ้าขั้นตอนนี้จะเจ็บปวด หรือมีเลือดในปัสสาวะ เมื่อมีการสำเร็จความใคร่ เป็นหนึ่งสำคัญสัญญาณในกรณีเหล่านี้ ปัญหาจะมีการแข็งตัวหรือไม่สบาย อย่างไรก็ตา

ม คุณจำเป็นต้องล้างเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่ต่อเนื่องให้สัญญาณ หลายคนมีเนื้องอกที่ขยายเงียบ ได้ทำนองเดียวกันว่า โดยเวลาอาการและอาการแสดงเหล่านี้แสดงขึ้น การเจริญเติบโตมีการเติบโตที่จริงแล้ว เป็นสายเกินไป เป็นเหตุผลที่แพทย์แนะนำอย่างต่อเนื่องสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนตรวจต่อมลูกห ไท ทัน เจ ล มาก การตรวจสอบในเวลา ตามโอกาสคาสโตร การสอบสัมผัสไม่ปราศเป็นใช้เวลาเพียง 5 วินาที ทั้งหมดต้อ

งทำเป็นรู้สึกว่าต่อม ถ้ามีสุขภาพดี หรือไม่ การฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เท่ากับนิ้วขอบคุณมากเพียงพอที่จะกำหนดว่า ไม่มีกระบวนงานที่ไม่พึงประสงค์ไม่เป็นบวก มากน้อยเป็นการเบิ้ „อธิบาย การตรวจชิ้นเนื้อจะซื้อถ้า ที่ประกาศความสม่ำเสมอที่น่าสงสัยในส่วนนี้ของร่างกาย ข่าวดีคือ ว่า วันนี้มันเป็นไปได้ที่จะรู้ว่า เนื้องอกมีความก้าวร้าว หรือ indolent ถ้าเป็นกรณีนี้ มะเร็งที่เซลล์จะดำเนินช้าจริง ๆ เป็นลูกค้าควรเลือกกับแพทย์ของเขาถ้าเขาคิดว่า มันต้องผ่านการรักษา หรือ แต่ ออกจากเนื้องอกยัง

„ถ้าเป็นชาย 70 ปี เขาสามารถกำหนดไม่ให้ดำเนินการผ่าตัดหรือฉายรังสี และอาศัยอยู่ โดยไม่มีผลของการรักษาดังกล่าว เพราะมีแนวโน้มว่า ก้อนนี้จะไม่ฆ่าเขา ระบุ ในสถานการณ์นี้ ผู้ป่วยจะต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เดิม เมื่อชีววิทยาของเนื้องอกอาจไม่ได้รับการพัฒนา คน การผ่าตัดตลอดจนรังสี เป็นจำนวนมากมีประสบการณ์ผลการเรียงลำดับของการรักษาแต่ใน มะเร็งเป็นเชิงรุกในอื่น ๆ ทั้งหมด ”

มายผู้ป่วย กว่าได้รับการรักษาโดยไม่จำเป็น รัฐ สำหรับ นี้เป็นแข็งแกร่งต้องสูญเสียความวิตกกังวลของการทดสอบต่อมลูกหมาก ทำนองเดียวกัน ถ้ามะเร็งคือก้าวร้าว เป็นด่างเป็นต้น มีข่าวดี „วันนี้มี 4 หรือ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่สิบปีก่อนหน้านี้ และที่ได้รับการดูแลเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก รัฐที่เนื้องอก แต่ถ้าให้ระบุสาย ก้อนนี้ „จะคนใน 20 เดือน เขาระบุ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไท ทัน เจ ล ผ่านวินาทีที่ห้า ด้วย ที่ และอาศัยอยู่เป็นเวลานานเวลานาน การพลาดในความเป็นไปได้สำหรับการรักษาด้วย คำแนะนำคือการ เริ่มต้นการสอบนี้หลังจาก 40 ปีถึงแม้ว่าจุดสูงสุดของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ที่ 60 ในบรรดาองค์ประกอบอันตรายเป็นเชื้อสายแอฟริกัน มีคนรักเป็น มะเร็งนี้เป็น กว่า 60 มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหลัก และการทดสอบการตรวจสอบในครั้งร้ายแรง หนึ่งของสุดอ่าน „หญิงชรา ฉันเพียงแค่ตัดลูกสาวของคุณ” ทำไมในสเปน เราอ้าง ‚ทักทาย’ หรือ ‚เย็นยอดเยี่ยม’ ใน พหูพจน์พบโปสเตอร์เอดส์: การหักลดใหม่ดื่ม 8 ข้อคิดเห็นเกี่ยวข้องเรื่องมะเร็งเซลล์เพื่อสุขภาพ ยาโรค วรรณกรรม | 1/23/2018 19:43:00 น.กินตานาพิลาร์ ผู้ชนะของโคลอมเบียเรื่องคลังเกียรติ ไม่ซ้ำกัน โดยผู้เขีย

นกาลี รับระหว่างเกียรติวรรณกรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศ เธอเป็นผู้หญิงที่ 2 ลุ้นรางวัล สุนัขของกินตานาพิลาร์ แชมป์ของโคลอมเบียเรื่องเก็บรางวัล กินตานาพิลาร์ ผู้ชนะของการโคลอมเบียเรื่องรวบรวมเกียรติในตอนเย็นของวันอังคาร 23 มกราคม โคลอมเบียไลบรารีของเล่าเรื่องรางวัลถูกนำเสนอ ซึ่งปีนี้มีการเฉลิมฉลอง รุ่นสี่ รางวัลที่ผ่านมาในอัฒจันทร์  มหาวิทยาลัย ใน และมันถูกนำพิลาร์กินตานาเป็นผู้ชนะการแข่งขัน กับงานของเธอลา (2017), เผยแพร่ โดยผู้เผยแพร่

เพียงแค่คนมีต่อมลูกหมาก และยัง เป็นพื้นผิวที่เรียบต่อมที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย และมักจะมีขนาดของวอลนัท ถึงแม้ว่าขนาดนี้จะแตกต่างกันในเวลา เมื่อผ่านปี 40 หรือ 50 ในเพศชายหลาย ขนาดของต่อมลูกหมากได้มากขึ้นโดยเฉพาะ ต่อมลูกหมากอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ และล้อมรอบท่ออากาศของท่อปัสส ไท ทัน เจ ล าวะ ด้วยความช่วยเหลือของฮอร์โมนให้หลั่งน้ำนมที่รวมกับอสุจิพุ่งออกมาตลอด มันเป็นความคิดว่า จะสร้างประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากอาจพบปัญหาต่าง ๆ ที่พบบ่อยสุดคือ การเพิ่มขนาด ซึ่งมีการติดเชื้อหรือกระบวนการก้อนทุกข์ ดังนั้น จะมีเงื่อนไขสำคัญ